Loading...

Co to jest podpis elektroniczny (e-podpis)?

E-podpis, czyli elektroniczny podpis, jest w Europie jednym z kluczowych narzędzi w procesie digitalizacji i unowocześniania systemów administracyjnych. W kontekście prawa Unii Europejskiej (UE), e-podpis jest zdefiniowany jako dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie związane z innymi danymi elektronicznymi oraz które służą do identyfikacji podpisującego.
Sharing
Podobnie jak w przypadku tradycyjnego podpisu, elektroniczny podpis ma na celu zapewnienie autentyczności, integralności i niezaprzeczalności zawartości dokumentów. Oznacza to, że dokumenty podpisane elektronicznie są równie ważne i wiążące jak dokumenty podpisane odręcznie. Ponadto, e-podpis pozwala na przyspieszenie procesów administracyjnych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa i efektywności.

Podpis Kwalifikowany

W UE istnieją różne rodzaje e-podpisów, które różnią się poziomem zaawansowania technologicznego i zgodnością z wymaganiami prawnymi. Najbardziej zaawansowanym rodzajem e-podpisu jest tzw. podpis kwalifikowany, który jest zgodny z europejskim rozporządzeniem eIDAS. Aby uzyskać podpis kwalifikowany, konieczne jest skorzystanie z usług instytucji akredytowanych przez organy państwowe UE.

Zwykły e-podpis

W Europie, e-podpis jest coraz bardziej popularny w sektorze publicznym i prywatnym. W administracji publicznej, e-podpis wykorzystywany jest m.in. do podpisywania dokumentów urzędowych, przesyłania formularzy podatkowych czy składania wniosków o świadczenia socjalne. W sektorze prywatnym, e-podpis znajduje zastosowanie m.in. w umowach handlowych, fakturach czy umowach najmu.

E-podpis jest również elementem strategii Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej oraz upowszechnienia e-administracji. W ramach unijnego programu Connecting Europe Facility (CEF), UE finansuje projekty związane z wdrożeniem i rozwijaniem infrastruktury e-podpisu w państwach członkowskich.

E-podpis zgodny z eIDAS

E-podpis zgodny z rozporządzeniem eIDAS (ang. Regulation on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market) to elektroniczny podpis, który spełnia wymagania określone w tym unijnym rozporządzeniu. Rozporządzenie eIDAS definiuje e-podpis jako dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie związane z innymi danymi elektronicznymi oraz które służą do identyfikacji podpisującego oraz do potwierdzenia, że zawartość dokumentu nie uległa zmianie po podpisaniu.

E-podpis zgodny z eIDAS ma na celu zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i wiarygodności niż inne rodzaje e-podpisów. Rozporządzenie eIDAS dzieli e-podpisy na trzy kategorie: podpis prosty, podpis zaawansowany i podpis kwalifikowany.

Podpis prosty to najprostszy rodzaj e-podpisu, który nie wymaga zastosowania technologii identyfikacji podpisującego. W tym przypadku podpis składa się jedynie z nazwy lub adresu e-mail podpisującego, a wiarygodność podpisu zależy wyłącznie od zaufania do osoby podpisującej.

Podpis zaawansowany to rodzaj e-podpisu, który wymaga zastosowania technologii identyfikacji podpisującego, takiej jak np. karta chipowa lub token USB. Podpis zaawansowany musi spełnić określone wymagania związane z autentycznością, integralnością i niezaprzeczalnością.

Wniosek jest taki, że e-podpis zgodny z eIDAS to rodzaj elektronicznego podpisu, który spełnia określone standardy bezpieczeństwa i wiarygodności. Podpis kwalifikowany, który jest najwyższym poziomem e-podpisu zgodnym z eIDAS, jest równoważny z tradycyjnym podpisem odręcznym i może być stosowany w wielu transakcjach elektronicznych.

Podsumowanie

Podsumowując, e-podpis to ważne narzędzie w procesie digitalizacji administracji i gospodarki w Europie. Dzięki niemu, procesy administracyjne są bardziej efektywne, bezpieczne i łatwiejsze w obsłudze. Jednocześnie, e-podpis wpisuje się w cele UE dotyczące upowszechnienia e-administracji i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej.

HelpRange jest internetowym narzędziem służącym do podpisywania elektronicznie dokumentów dla biznesu.

Check out HelpRange

HelpRange is "Next-Gen Data Room For Documents Protection & Analytics". HelpRange represents the cutting-edge platform for document access controls and in-depth analytics, ensuring superior management and usage insights for your documents.